Informacja Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w sprawie zagionionego Mirosława Alfreda Marcinkiewicza

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie w sprawie I Ns 737/l 8/N ogłasza, że wszczął postępowanie z wniosku Justyny Liber, o uznanie za zmarłego Mirosława Alfreda Marcinkiewicza, syna Fryderyka i Stanisławy z domu Okońska, urodzonego w Słomnikach w dniu 30 maja 1966 roku, z zawodu stolarza. Ostatnie miejsce zamieszkania Mirosława Marcinkiewicza na terenie Polski było w Goszczy 22, gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Około 20 lat temu Mirosław Marcinkiewicz wyjechał do Paryża, gdzie pracował jako stolarz. Później wyjechał do Rzymu w celach zarobkowych, gdzie zaginął w 2005 roku. Sąd wzywa Mirosława Marcinkiewicza, aby w terminie czterech miesięcy zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Sąd wzywa również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie czterech miesięcy przekazały je tutejszemu sądowi.

Poniższa informacja została opublikowana za zgodą Konsulatu Generalnego RP w Rzymie.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *