V Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London (PASSH), polski ośrodek
naukowo-dydaktyczny w Londynie, organizuje już V Międzynarodowy Dzień EdukacjiPolonijnej (MDEP), który odbędzie się 26 listopada 2023 roku w Polskim Ośrodku Społeczno-
Kulturalnym (POSK) w Londynie (238-246 King St, London W6 0RF) oraz zdalnie (forma hybrydowa). Wydarzenie przewidziano od godziny 12.00 do 20.00 czasu lokalnego (późne
rozpoczęcie ze względu na udział Polonii z innych zakątków świata, m.in. USA).

.

.
Tegorocznymi Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą p. Beata Kopcińska i p. Paweł Rudaś
reprezentujący Biuro Przystanków Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Gośćmi honorowymi
będą p. Justyna Kralisz, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz p.
Krystyna Ostrowska, Prezes Związku Polaków w Kazachstanie. Ambasadorem V
Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej został p. Sławomir Łosowski, lider zespołu
KOMBI.


MDEP podejmuje przede wszystkim tematy związane z edukacją i warsztatem pracy
nauczyciela polonijnego. Podczas wydarzenia wygłoszone zostaną wykłady przez ekspertów
z zakresu glottodydaktyki, pedagogiki, dydaktyki, metodyki, logopedii, kulturoznawstwa,
językoznawstwa, oraz psychologii, a także odbędą się cztery warsztaty.
W ramach wydarzenia odbędą się również imprezy towarzyszące. Nagrodzeni zostaną laureaci
IV edycji Międzynarodowego Konkursy na Ucznia Roku „Patron Szkoły – moim mistrzem
i autorytetem”, w którym udział wzięli uczniowie szkół z Polski i szkół polonijnych z różnych
zakątków świata oraz rozstrzygnięty będzie Międzynarodowy Konkurs dla Nauczycieli
„Cztery pory roku – inspirujące lekcje”, którego celem jest umożliwienie, nauczycielom z
całego świata, podzielenia się inspirującymi rozwiązaniami metodycznymi i dydaktycznymi.

Wyłonieni zostaną również finaliści, współorganizowanego z Kwartalnikiem Artystyczno-
Literackim Ypsilon, Międzynarodowego Konkursu na Polonijnego Artystę Roku.

W programie przewidziano także prezentację cyklu reportaży „Osobowość Polonijna Roku”,
które przybliżą ciekawe postacie polonijnej społeczności z różnych krajów. A w ramach
wymiany dobrych praktyk zaprezentowane zostaną wywiady z absolwentami, nauczycielami,
dyrektorami szkół polonijnych na świecie.


Bogaty program MDEP urozmaici również wystawa Zaczarowana Walizka i Gra-Fiki
Sławomira Łosowskiego (autora prac graficznych, kompozytora, klawiszowca oraz lidera
zespołu KOMBI) oraz wystawa fotograficzna Polska w Kadrze: Odkrywanie Piękna i
Dziedzictwa autorstwa Grzegorza Misiaka.


Link do wydarzenia: https://passhlondyn.eu/?page_id=10571

Patronem honorowym V Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej został Instytut
Rozwoju Języka Polskiego oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

O organizatorze:
Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London za cel swojej działalności
naukowo-dydaktycznej uznaje rozwój i poszerzanie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych
poprzez realizację międzynarodowych badań, udostępnianie i upowszechnianie wiedzy na
międzynarodowych konferencjach naukowych, nauczanie akademickie studentów zarówno
tych mieszkających w Polsce, jak i poza jej granicami, nauczanie doktorantów i słuchaczy,
prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę, współpracę międzynarodową z ośrodkami
naukowymi krajowymi i zagranicznymi.
O unikatowości PASSH świadczy fakt, że jest to polski ośrodek naukowo-dydaktycznym w
Londynie. Lokalizacja uczelni daje ogromne możliwości rozwoju badań nad polską emigracjąw Wielkiej Brytanii, dlatego też kadra naukowa PASSH za jeden z wielu celów uznaje rozwój
wiedzy dotyczącej wielokulturowości i tożsamości kulturowej różnych grup etnicznych, w tym
również Polaków zamieszkujących na obczyźnie. W wyniku swojego położenia oraz naszych
zainteresowań mamy szerokie kontakty z Polonią z całego świata.
Jesteśmy dla Polonii i o Polonii.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *