Muzeum Emigracji w Gdyni i Raport European Dream

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku rozpoczęło w historii polskiej emigracji całkiem nowy rozdział. Tzw. poakcesyjne migracje miały otworzyć przed nami drzwi do Europy i umożliwić nam realizację naszych marzeń. Polacy wyruszyli w podróż w poszukiwaniu lepszego losu, z chęcią poprawy swojej dotychczasowej sytuacji. 20 lat po akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej zapytaliśmy ich m.in. o marzenia i plany, z jakimi opuszczali swój kraj. Od 1 maja 2024 na stronie Muzeum Emigracji w Gdyni udostępniamy raport podsumowujący projekt „European dream”.

.

Projekt badawczy Muzeum Emigracji w Gdyni – „European dream. Aspiracje i dążenia polskich migrantów poakcesyjnych” to nowe spojrzenie na zagadnienie polskiej migracji. Analizujemy statystyki i naukowe fakty, ale przede wszystkim zwracamy się ku ludziom i ich marzeniom. To właśnie marzenia – hasło, któremu w 2024 roku przyglądamy się w Muzeum Emigracji ze szczególną uwagą – okazały się jedną z ważniejszych sił sprawczych w procesie podejmowania decyzji o wyjeździe z Polski po jej przystąpieniu do Unii Europejskiej dwie dekady temu. Marzenia mogą motywować do zmiany, dawać siłę do realizacji własnych celów i pokonywania barier. Okazały się doświadczeniem uniwersalnym, pozbawionym narodowych i kulturowych granic.

1 maja 2024 roku na stronie Muzeum Emigracji w Gdyni udostępniliśmy raport, będący podsumowaniem wielomiesięcznych badań, analiz i rozmów z respondentami. W badaniu ankietowym wzięło udział ponad 3300 osób, z częścią z nich przeprowadziliśmy pogłębione wywiady. Naszych rodaków – tych, którzy za granicą zostali oraz tych, którzy zdecydowali się na powrót do Polski – zapytaliśmy m.in. o to, jak wyobrażali sobie kraj, do którego emigrowali, w jakim stopniu tamtejsze realia pozwoliły na realizację ich planów i aspiracji oraz o to, czy marzą o powrocie do Polski.

Z raportu płyną niezwykle interesujące wnioski. Blisko połowa badanych ocenia, że z perspektywy czasu marzenia miały dość duży lub decydujący wpływ na decyzję o emigracji. Podobna ilość uczestników i uczestniczek badań stwierdziła, że przed wyjazdem z Polski swoje marzenia mogła realizować zaledwie w minimalnym stopniu lub nie mogła realizować ich wcale.

Po wyjeździe z Polski i zamieszkaniu poza jej granicami ocena tego aspektu uległa diametralnej zmianie – aż ⅔ badanych oceniło, że w kraju obecnego pobytu może nareszcie realizować swoje plany i marzenia. Dla ponad połowy osób, które wzięły udział w ankiecie emigracja okazała się spełnieniem marzeń, jedynie dla 5% z nich – rozczarowaniem. Te i inne zaprezentowane w raporcie wyniki badań pozwalają myśleć o marzeniach jako o jednej z sił napędowych współczesnej emigracji.

Raport można pobrac TUTAJ.

Źródło Muzeum Emigracji w Gdyni.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *