Papież Franciszek przyjął w Watykanie ok. 100 buddyjskich mnichów z Tajlandii

„Obecnie nasza ludzkość i Ziemia, nasz wspólny dom, są naprawdę zranione” – powiedział Papież, przyjmując w Watykanie ok. 100 buddyjskich mnichów z Tajlandii. Delegacja przybyła z Bangkoku ze Świątyni Leżącego Buddy (Wat Phra Chetuphon), by zacieśnić współpracę miedzyreligijną. Buddyzm w tym kraju wyznaje ponad 93 procent ludności. 

.

.

Ojciec Święty podczas tego spotkania przypomniał 3 zasady jakie wyrazili tajlandzcy chrześcijańskie i buddyści w listopadzie 2023 r. na specjalnym spotkaniu w Bangkoku na lokalnym uniwersytecie podczas 7. Chrześcijańsko – Buddyjskiego Kolokwium w którym udział wzięli wyznawcy Chrystusa i uczniowie Buddy z bardzo wielu krajów, m.in. z Hongkongu, Japonii, Malezji, Birmy, Singapuru, Indii, Mongolii i Kambodży, tzn: ufność w transformacyjną moc modlitwy i medytacji, konieczność edukowania każdego do troski o stworzenie oraz pamięć o tym, iż nikt z nas nie zbawia się sam ale pozostajemy wzajemnie powiązani. „I w świetle tej prawdy wzywam nas do współpracy ze wszystkimi: społeczeństwem obywatelskim, członkami innych religii, rządami, organizacjami międzynarodowymi, społecznościami akademickimi i naukowymi oraz wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami w celu promowania przyjaźni, która podtrzymuje pokój i braterstwo oraz buduje bardziej inkluzywny świat” – powiedział papież Franciszek doceniając tym wzajemny rozwój relacji i zachęcając zebranych do kontynuowania drogi dialogu dążącej do stawiania czoła wyzwaniom w duchu miłości wobec ludzi i naszej planety. Budda i Jezus rozumieli potrzebę przezwyciężenia egoizmu, który rodzi konflikty i przemoc. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Daję wam nowe przykazanie: abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,34). Nauka Buddy natomiast mówi – ” Unikaj zła, kultywuj dobro i oczyszczaj swój umysł” (Dph183).

.

Foto Pixabay

.

Buddyści stosując się do zasad, które Budda przekazał swoim uczniom (Pratimoksa), w tym do praktyki zwanej «metta», polegającej na nieszkodzeniu żywym istotom (por. Metta Sutta n 1.8), oraz prowadząc prosty styl życia, mogą nabyć współczującą postawę wobec wszystkich istot oraz wobec ziemi, będącej ich domem.

Ojciec Święty na zakończenie spotkania, zwrócił się do zebranych ze słowami: „Z serca dziękuję za uprzejmy gest przybycia do Watykanu i zachęcam do dalszego ożywienia dialogu oraz współpracy, zwłaszcza z Kościołem katolickim w Tajlandii, w duchu stałej przyjaźni”.

Anna Dorota Więckowska 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *