Konkurs „Senat – Polonia 2024” – rozstrzygnięty

Konkurs „Senat – Polonia 2024” na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą został rozstrzygnięty. Blisko 10 mln zł trafi do 38 polonijnych organizacji pozarządowych na realizację 83 zadań.

Główne kierunki działań poszczególnych projektów, które otrzymały środki finansowe to:

  • Aktywizacja młodego pokolenia Polaków mieszkających za granicą – zrealizowane zostaną 22 zadania na kwotę 2 880 000 zł;
  • Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania i rozwój struktur polonijnych – przyznano 16  projektom kwotę 1 866 000 zł;
  • Działania na rzecz Polaków na Wschodzie – zrealizowane zostanie 17 zadań na kwotę 2 000 000 zł;
  • Edukacja polonijna – 10 projektów w kwocie 1 000 000 zł;
  • Kultura i promocja Polski oraz zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego za granicą – zrealizowane zostanie 18 zadań na kwotę 1 900 000 zł.

Konkurs „Senat-Polonia 2024” został ogłoszony 11 marca br. Po pięcioletniej przerwie do Senatu wróciły środki na wsparcie Polonii i Polaków za granicą w kwocie 10 mln zł. W konkursie wzięło udział 167 podmiotów, wpłynęły 493 oferty na realizację zadań. Oferty mogły składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Projekty zostały ocenione pod względem formalnym przez zespół pracowników Kancelarii Senatu, a pod względem merytorycznym przez komisję konkursową. Następnie 4 czerwca br. zaopiniowali je członkowie senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Prezydium Senatu 5 czerwca br. podjęło decyzję o zleceniu realizacji i częściowym dofinansowaniu zadań w wyłonionych w konkursie ofertach.

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Zadania mogą być realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Więcej: https://www.senat.gov.pl/polonia/konkurs-polonijny/

Centrum Informacyjne SenatuDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *