Senat poparł ustawę o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

26 czerwca br. Senat poparł ustawę o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy. Za jej przyjęciem bez poprawek głosowało 54 senatorów, 30 senatorów było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas senackich prac nad nowelizacją kodeksu wyborczego podkreślano, że przywrócenie możliwości głosowania korespondencyjnego za granicą było szczególnie pożądane przez Polonię. Postulowali to m.in. uczestnicy Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą, który obradował w Warszawie w czerwcu 2023 r. Jako jeden z głównych postulatów zgłosili oni przywrócenie wyborów korespondencyjnych za granicą, uznając je za najważniejszą formę głosowania Polonii, która do 2018 r. korzystała z tej możliwości w ponad 95% komisji organizowanych przez polskie konsulaty. Apelowali do władz RP, by kodeks wyborczy dawał naszym rodakom za granicą szansę na pełnoprawny udział w wyborach.

Nowelizacja kodeksu wyborczego, autorstwa KO, rozszerza uprawnienie do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego na wszystkich wyborców zarówno w kraju, jak i za granicą. W wyborach samorządowych korespondencyjnie będą mogli głosować nadal jedynie wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 60 lat. We wszystkich wyborach z głosowania korespondencyjnego będą mogły skorzystać osoby, które są na kwarantannie.

Nowela przewiduje, że zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca będzie zgłaszał wójtowi gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców do 13 dnia przed dniem wyborów. Z kolei zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą zgłaszany ma być konsulowi do 30 dnia przed dniem wyborów. Ponadto w okręgach zagranicznych będą tworzone specjalne komisje tylko do głosowania korespondencyjnego. Nowelizacja wydłuża też do 48 godzin czas oczekiwania na głosy zagraniczne. Obecnie, jeśli okręgowa komisja wyborcza nie uzyska wyników głosowania za granicą w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodach głosowania za granicą, głosowanie w tych obwodach uznaje się za niebyłe.

Centrum Informacyjne SenatuDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *