Watykan będzie pierwszym państwem w całości zasilane zieloną energią

Watykan podjął decyzję o budowie instalacji agrowoltaicznej, która w pełni pokryje zapotrzebowanie Stolicy Apostolskiej na energię elektryczną. Zadecydował o tym papież Franciszek ogłaszając to w liście apostolskim Motu Proprio „Fratello Sole” ( Brat Słońce ) opublikowanym w środę 26 czerwca br. i zarazem wyjaśniając, że decyzja o budowie elektrowni jest konsekwencją tego co napisał w encyklice „Laudato sì”.

.

Foto Pixabay

.

Instalacja wykorzystująca energię słoneczną do produkcji prądu powstanie na eksterytorialnej strefie w Santa Maria di Galeria około 18 km na północ od Rzymu, gdzie obecnie znajduje się stacja  nadawcza Radia Watykańskiego. Papież przypomniał, że właśnie w encyklice „Laudato si’” z 2015 roku zaapelował do ludzkości o potrzebie zmiany stylu życia i uświadomienie sobie, produkcji i konsumpcji, by przeciwdziałać globalnemu ociepleniu i kryzysowi ekologicznemu, zaznaczając wtedy, że jedną z jego głównych przyczyn jest wykorzystywanie paliw kopalnych. Podkreślił, że w 2022 roku Stolica Apostolska zadeklarowała w ONZ przystąpienie do ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych.

„Chciałem włożyć wkład w wysiłki wszystkich państw, by udzielić zgodnie z własnymi obowiązkami i zdolnościami – odpowiedniej odpowiedzi na wyzwania postawione przed ludzkością i naszym wspólnym domem przez zmiany klimatyczne” – wyjaśnił Ojciec Święty w liście apostolskim, wyrażając przekonanie, że należy działać na rzecz transformacji ku zrównoważonemu modelowi rozwoju, który doprowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych stawiając za cel neutralność klimatyczną. Podkreślił, że „Ludzkość dysponuje środkami technicznymi koniecznymi do tego, by stawić czoła tej transformacji” – dodając przy tym, że kluczową rolę odgrywa w niej energia słoneczna. 

.

Foto Pixabay

.

Papież Franciszek poinformował ponadto, że aby zrealizować ten projekt, zostaną mianowani nadzwyczajni komisarze z pełną zdolnością do wykonania niezbędnych czynności administracyjnych. Zostaną upoważnieni przez Ojca Świętego do informowania władz włoskich o tym, jak przebiegają prace na obszarze eksterytorialnym Watykanu w Santa Maria di Galeria.

Anna Dorota Więckowska 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *