Kanał Panamski, niski poziom wody blokuje statki

Kanał Panamski to strategiczny punkt i jedna z najważniejszych dróg wodnych na świecie na mapie światowego handlu rolno-spożywczego, który łączy Ocean Spokojny z Atlantykiem, przez który przepływa około 3% globalnego wolumenu morskiego handlu znajduje się w kryzysie wodnym z powodu braku opadów. Przepustowość codziennych rejsów została już ograniczona i zostaną podjęte dalsze działania w celu zaradzenia sytuacji awaryjnej, przed Kanałem czekają dziesiątki statków handlowych, które nie mogą go przepłynąć.

Kanał Panamski

, zmaga się z kolejnym historycznym niedoborem wody i stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu spowodowanego niedoborami wody. Setki statków czekają w kolejce na przeprawę przez kanał, nawet padające tu  ostatnio deszcze nie wystarczyły, aby poprawić sytuację. Natomiast władze Kanału Panamskiego (ACP) stwierdziły, że na drogę wodną w dalszym ciągu wpływa przedłużająca się pora sucha. W przeciwieństwie do innych dróg wodnych, takich jak Kanał Sueski, Kanał Panamski jest uzależniony  od wody deszczowej gromadzonej w sztucznych jeziorach Gatun i Alajuela. Jeziora te dostarczają wodę potrzebną do obsługi śluz kanałowych, które zazwyczaj obsługują około 6 % światowego morskiego zapotrzebowania. Susza w Panamie nie jest zjawiskiem odosobnionym ani nowym, a nawet nie jest problemem bieżącym ale niestety długoterminowym.    W ostatnich latach kanał był wielokrotnie dotknięty przez skrajne warunki pogodowe, takie jak El Niño które spowodowały zmniejszenie opadów i szybkie parkowanie wody. Jednakże w tym roku zjawisko pogodowe zmusiła kraje AKP do zmniejszenia liczby statków, które mogą przepływać każdego dnia, a także rozmiaru zanurzenia każdego statku. Pomimo rozpoczęcia pory deszczowej problem wody w Panamie i jej Kanale nie został jeszcze rozwiązany. AKP ogłosiła, że ​​od 11 lipca maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zostanie zwiększone do 14,6 a od 5 sierpnia dziennie będzie mogło przepłynąć maksymalnie tylko 35 statków.Te tymczasowe środki prewencji mają na celu złagodzenie skutków kryzysu wodnego, a AKP uznaje potrzebę rozwiązań długoterminowych i w związku z tym aby zaradzić kryzysowi wodnemu, kraje AKP wezwały do określenia alternatywnych źródeł wody, uwzględnienia i opracowania projektów oraz jej magazynowania.

​​ Inicjatywy te mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju kanału, przez który w 2023 r. przewieziono 511 mln ton ładunku, generując przychody w wysokości 34 miliardów dolarów. Ciągle zmiany klimatu mogą pogarszać warunki hydrologiczne w regionie i zwiększać ryzyko kolejnych niedoborów wody. Dlatego konieczne są działania zarówno ze strony zarządcy kanału, jak i wszystkich użytkowników Susza w Panamie jest wyzwaniem dla światowego handlu rolno- spożywczego, które wymaga współpracy i elastyczności ze strony wszystkich zainteresowanych stron.

 Anna Dorota Więckowska 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *