Tag: Aaron Ciechanower, białko, Kopestynska, Nobel, Paulina Kopestyńska, Polacy, Polacy we Wloszech, Polska, ubikwityna

Nobliści – Polskie ślady: Aaron Ciechanower

Paulina Kopestyńska, malarka, akwarelystka, rysowniczka i karykaturzystka namalowała serię obrazów pt. Nobliści – Polskie ślady. Po raz pierwszy wystawa...