Tag: bank danych, dyskryminacja kobiet, kobiety, media włoskie, nauki ścisłe, prasa włoska, STEM, stereotypy, Wlochy

Walka ze stereotypami we włoskich mediach – powstał bank danych kobiet w roli ekspertów

Badania wykazały, że media stosunkowo rzadko publikują opinie kobiet w roli ekspertów, szczególnie w dziedzinach naukowych. W 82% zarówno w prasie jak i...