Tag: Bartłomiej Derski, carboland, Gdynia, muzeum, Muzeum Emigracji, Polacy, Polacy we Wloszech, Polska

CARBOLAND. JEŚLI NIE WĘGIEL, TO CO? Spotkanie z Bartłomiejem Derskim

Jakie źródła energii są w tej chwili dostępne? Jak ich pozyskiwanie i wykorzystywanie wpływa na otoczenie? Co jest szansą dla współczesnej energetyki?...