Tag: bulle papieskie, dokumenty Watykanu, Peregrinatio Sancta. Le Bolle dei Giubilei dall'Archivio Segreto Vaticano, Rzym, Tajne Archiwa Watykanu, Watykan, wystawa

Wystawa archiwalnych bulli papieskich w Rzymie

Z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Palazzo del Vicariato Vecchio w Rzymie otwarto niezwykłą wystawę bulli papieskich. Dokumenty papieskie są...