Tag: Dom Rozanca, Jan Pawel II, klasztor, Maja Krajnowska, papież Jan Paweł II, Polacy, Polacy we Wloszech, rozaniec, Rzym, sw. Jan Paweł II, Wlochy

Rzym: Dom Różańca

W rzymskiej parafii Santi Urbano e Lorenzo, w baptysterium kościoła, ojciec Rafał Szczepaniak OSPPE zorganizował wystawę „Casa del Rosario”,...