Tag: ecopowr, ekomaszyny, energia wytwarzana siłą ludzkich mięśni, fitness, Polacy we Wloszech

Ćwiczysz i wytwarzasz energię… Energia wytwarzana siłą ludzkich mięśni

W 6 klubach w Polsce wykorzystuje się linię urządzeń cardio ECO-POWR, w których energia kinetyczna generowana przez ćwiczących jest zamieniana na...