Tag: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Conservatorio statale di musica “G.F. Ghedini”, Cuneo, Elżbieta Pasierowska-Kołodziej i Bogumiła Weretka Bajdor, koncert, muzyka, Piemont, Polacy we Wloszech, Wlochy

Z Akademii Muzycznej w Gdańsku do Conservatorio di Musica w Cuneo

W czwartek 23 marca w Cuneo (Piemont) wystąpią pianistki z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, inaugurując sezon artystyczny w Conservatorio...