Tag: akka sellowa, Estonia, Grupa Wyszegradzka, Polacy, Polacy we Wloszech, Praga, sejm, Słowacja, Węgry, Wlochy

Wystawa „Od Wyszehradu do Wyszehradu” w parlamentach Europy

Wystawa „Od Wyszehradu do Wyszehradu” jest wspólnym dziełem grupy stowarzyszeń archiwalnych państw V4: Polskiego Towarzystwa Archiwalnego, Czeskiego Towarzystwa...