Tag: dzieci, dzieci i młodzież, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kazimierz Dolny, Polacy, Polacy we Wloszech, Polska, wakacje, wakacje w Polsce

Kazimierz Dolny: Wakacje z KUL dla dzieci polonijnych

Towarzystwo Przyjaciół KUL oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL zapraszają dzieci i młodzież...