Tag: kryptoportyk, Maja Krajnowska, Podroz do Rzymu, Polacy, Polacy we Wloszech, Wlochy

Rzym: Palatyn i Kryptoportyk cesarza Nerona

Od dziś tj. 9 lutego można oglądać na Palatynie KRYPTOPORTYK cesarza NERONA (CRIPTOPORTICO NERONIANO). Ten podziemny korytarz stanowił część pałacu cesarza...