Tag: Adriana Krzak, animacja, Arkadiusz Kobus, Janusz Mazur, Krzysztof Piasek, Polacy, Polacy we Wloszech, Polska, Przystanek Niepodległość, Szymon Szewczyk, video

Video pt. Przystanek Niepodległość, 11 listopada 1918 roku w różnych polskich miastach

Twórcy animacjii chcieli pokazać dzień 11 listopada 1918 roku w różnych polskich miastach – Warszawie, Krakowie, Lublinie. Na tyle ile to możliwe...