Tag: bezpłatne kursy, cudzoziemc w Rzymie, cudzoziemcy we Wloszech, kursy językowe, kursy prawa jazdy, kursy zawodowe, Polacy we Wloszech, Rzym, Wlochy

Bezpłatne kursy językowe, zawodowe, prawa jazdy… dla cudzoziemców w Rzymie

W siedzibie Casa Scalabrini 634 (promocja integracji wieloetnicznej w Rzymie) rozpoczęły się zapisy na bezpłatne kursy językowe, zawodowe, prawa jazdy, web-radio i...