Tag: Adriana Chodakowska, Londynek, londynek.net, Polacy, Polacy we Wloszech, Radio Lwów, senat, Warszawa

IV Europejskie Forum Dziennikarzy Polonijnych i nagroda za 25 lat działalności Radio Lwów

26 października b.r. w Senacie rozpoczęło się IV Europejskie Forum Dziennikarzy Polonijnych.  Podczas spotkania dziennikarzy polonijnych, Senatorów, Marszałka...