Tag: dynastia, Izabela Gass, Ludwik II Jagielończyk, Mohacz, Polacy, Polacy we Wloszech, Polska

Ludwik II Jagiellończyk – kres marzeń dynastii Jagiellonów o panowaniu w Europie Środkowej

29 sierpnia 1526 r. mija 494 rocznica bitwy pod Mohaczem, najważniejszego starcia w dziejach Węgier. Wojska węgierskie pod wodzą króla Ludwika II Jagiellończyka...