Tag: Eliza Segiet, manewry, poezja, poezja polska, Polacy, Polacy we Wloszech, Polska, wiersz, Wlochy

Eliza Segiet i wiersz pt. Manewry

Pani Eliza Segiet przesłała do Redakcji wiersz pt. Manewry. Zapraszamy do lektury. Eliza Segiet Manewry W świetle fleszy twarz milionera zbladła.Nawet złote...