Tag: Muzem Historii Polski, Polacy, Polacy we Wloszech, Wlochy, wydarzenie historyczne

Zgłoś projekt do Plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku 2016”

Tylko do 31 marca można zgłaszać swoje inicjatywy w konkursie „Wydarzenie Historyczne Roku 2016”. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na...