Tag: Park Akweduktów, Park Regionalny Appia Antica, Rzym, zabytki Rzymu

Park Akweduktów – wielkie piękno w sąsiedztwie Cinecittà

„My to nie umiemy dobrze inwestować w nasze zabytki‘ – użala się mój kolega. ‘Anglicy czy Irlandczycy ogrodzą siatką kawałek muru, obok wybudują...