Tag: koncert, muzeum, Paweł Mazurkiewicz, Polacy, Polacy we Wloszech, Solur, Tadeusz Kościuszko

Muzeum Kościuszki w Solurze i koncert polskiego pianisty Pawła Mazurkiewicza

28 lutego 1937 r.  Ignacy Jan Paderewski dał koncert w  Konzertsaal w Solurze.  W programie były  utwory Bacha, Chopina, Liszta, Mozarta, Haydna,...