Tag: Nowy Rok, podsumowania roczne, Polacy we Wloszech

Rok 2020 – czas na podsumowania

2020 rok zmierza ku końcowi, można dodać – wreszcie. Może nie wszyscy, ale większość z nas ma go dosyć. Zanim jednak zostanie zastąpiony przez nowy 2021...