Tag: autorki tekstów, kobiety, konkurs literacki, literatura, pisarki, poetki, poezja, Polacy we Wloszech, Wlochy

Konkurs literacki dla kobiet

Stowarzyszenia kulturalne “Il Paese delle donne” i “Donna e Poesia” zapraszają Autorki (bez ograniczeń wieku, obywatelstwa, miejsca zamieszkania,...