Tag: Armia gen. Andersa, dzieci generała Andersa, generał Sikorski, Hanka Ordonówna, historia, II wojna światowa, Polish Children Camp, polskie sieroty

Dzieci generała Andersa

Niektórzy zadają sobie pytanie, co się stało z dziećmi wywiezionymi w 1940 r w głąb Związku Radzieckiego. Część z nich nie przeżyła transportu w bydlęcych...