Tag: konkurs, muzyka, Polacy, Polacy we Wloszech, Polonia, Polonijny Inkubator Młodych Twórców, Polska

Zapisy na Polonijny Inkubator Młodych Twórców 2024

Polonijny Inkubator Młodych Twórców to innowacyjny projekt mający na celupromowanie pisania polskich piosenek wśród młodych osób z Polonii na całym...