Tag: Autunno Musicale Festival, Caserta, koncert, muzyka, Polacy we Wloszech, polscy muzycy we Włoszech, polski wiolonczelista, Tomasz Daroch

Muzyczna Jesień w Casercie: wystąpi wiolonczelista Tomasz Daroch

W ramach festiwalu „Muzyczna Jesień” – Autunno Musicale Festival 2016 – prowincja Caserta goscić będzie utalentowanego wiolonczelistę...