Tag: Dariusz Piotr Bonisławski, nauczyciele polonijni, Polacy we Wloszech, Prezes Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, szkoły polonijne, Wlochy

List Prezesa Wspólnoty Polskiej do dyrektorów i nauczycieli szkół polonijnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Polonijnych, Dziś pierwszy dzień kolejnego roku oświatowego. Zarówno uczniowie, jak i pedagodzy zawsze traktowali...