Tag: Książki, lektury, Mediolan, Polacy we Wloszech, Rho, spotkania z pisarzem, Targi wydawnicze, Wlochy

Rho (Milano): Targi Wydawnicze od 19 do 23 kwietnia 2017

Sygnalizuję wszystkim wspaniałe wydarzenie edytorialne będące okazją do zapoznania się z działalnością wielu renomowanych, jak i niezależnych wydawnictw...