Tag: cudzoziemc w Rzymie, kurs bezpłatny, Lacjum, Lazio, mediator kulturowy, Polacy we Wloszech, Rzym kurs, Wlochy

Bezpłatny kurs na mediatora kulturowego w regionie Lazio

W Rzymie organizowany jest bezpłatny kurs na mediatora kulturowego w regionie Lazio. Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, bezrobotnych i zamieszkałych na...