Tag: Eliza Segiet, poezja, poezja polska, poezje, Polacy, Polacy we Wloszech, Polska, ptak, trele, wiersz

Eliza Segiet i wiersz pt. Trele

Pani Eliza Segiet przesłała do Redakcji wiersz pt. Trele. Zapraszamy do lektury. Eliza Segiet Trele Z zachwytem wsłuchiwał się,gdy z listowia usłyszał śpiew...