Tag: autocertyfikat, certyfikat, kontrola, opiekunki, Polacy, Polacy we Wloszech, praca, umowy, Wlochy

Praca na czarno w strefie ochronnej obowiązującej w całych Włoszech. Duże ryzyko i kontrole

Praca bez umowy czyli na czarno: Ryzyko podwaja się dla osób, które przemieszczają się do pracy, ale nie mają umowy. Niestety wielu pracowników domowych i...