Tag: 2. Korpus Polski, Anna Traczewska, Firmissima, Marche, Montecosaro, Nieznany żołnierz, Polacy, Polacy we Wloszech, Polonia, tablica, uroczystosc, Wlochy, żołnierze 2. Korpusu Polskiego

MONTECOSARO: Odsłonięcie pamiątkowej tablicy zadedykowanej 2. Korpusowi Polskiemu

Nieznany Żołnierz został pochowany na Altare della Patria w Rzymie 4 listopada 1921 roku. Minęło 100 lat, a miejsce w wiktoriańskim pomniku ma nadal symboliczne...