Tag: dokumenty, faktury, opłaty, podatki, pokwitowania, usługi, Wlochy

Jak długo należy przechowywać pokwitowania o opłatach we Włoszech

Włoski magazyn konsumencki Altroconsumo podaje podstawowe okresy przechowywania dokumentacji rachunkowej  obowiązujące we Włoszech   Do 5 lat należy...