Tag: 2 Korpus Polski, Apulia, druga wojna światowa, historia, ksiazka, Polacy, Polacy we Wloszech, walki polskich żołnierzy, Wlochy

„Ścieżki bez powrotu” – II Korpus Polski na ziemiach Apulii

„Sentieri del non ritorno” to nowa pozycja na włoskim rynku wydawniczym zadedykowana walkom II Korpusu Polskiego na terenach Apulii. Autor, Vitoronzo...