Tag: Eliza Segiet, poezja, Polacy, Polacy we Wloszech, Polska, świat, wiersz, wiersze, zapomnienie

Eliza Segiet i wiersz pt. Czeluść zapomnienia

Pani Eliza Segiet przesłała do Redakcji wiersz pt. Czeluść zapomnienia. Zapraszamy do lektury. Eliza SegietCzeluść zapomnienia Wciąż poszukująskarbów...