Przegląd prasy tygodniowej

Turystyka
Ostatnie specjalne wydanie magazynu Touring Club Italiano jest całkowicie poświęcone Polsce. Znajdziecie tu obszerne reportaże z miast i pięknych krajobrazów z całego kraju, zarys historii, sztuki, kultury (min. kino, teatr), literatury, legendy, wielkie postacie historyczne, opis kuchni, i wiele innych ciekawostek:
“Dici Polonia e vengono in mente il Papa, la vodka e belle ragazze bionde. Forse i più colti e musicofili arrivano a citare Chopin. Eppure questo Paese è veramente una bella scoperta. Perché ha saputo rielaborare la sua storia, che poi è la storia dell’Europa intera. Perché proprio dell’Europa unita oggi è motore e membro orgoglioso. Perché ha una propensione al futuro che emerge con vigore in tutte le città: da Varsavia a Danzica fino a Cracovia, internet è sempre wi-fi e gratis. Perché ha il coraggio di sperimentare nelle arti, nel cinema e perfino nella gastronomia con tanti chef emergenti. La Polonia è un bell’esempio di rinascita, da scoprire, conoscere ed esplorare. Magari in occasione degli Europei di calcio, che a giugno mostreranno il lato migliore di un Paese lontano dai luoghi comuni.” – Mówisz Polska i przychodzą ci na myśl Papież, wódka, i piękne blond dziewczyny. Może bardziej wykształceni i melomani cytują Chopena. A jednak ten kraj to naprawdę wielkie odkrycie. Ponieważ potrafił zmienić swoją historię, czyli historię całej Europy. Ponieważ to właśnie tej Europy zjednoczonej jest siłą napędową i dumnym członkiem. Ponieważ dąży z zapałem do przyszłości, co widać we wszystkich miastach: od Warszawy do Gdańska aż po Kraków, internet jest wszędzie wi-fi i bezpłatny. Ponieważ ma odwagę eksperymentować w sztuce, kinie, i nawet w gastronomii, gdzie pojawia się wielu nowych szefów kuchni. Polska to dobry przykład odrodzenia, do odkrycia, poznania i zbadania. Może przy okazji Mistrzostw Europy w piłce nożnej, które pokażą w czerwcu lepszą stronę kraju dalekiego od oklepanych skojarzeń.  
Technologia
Nowe odkrycie polskich specjalistów:
“Proprio mentre in Italia fa ancora discutere la storica sentenza del processo Eternit, Ryszard Parosa, supervising board president dell’impresa polacca Aton-Ht ha annunciato su Euronews: «Abbiamo sviluppato una nuova tecnologia per il trattamento di materiali che contengono amianto». Si tratterebbe di un metodo sorprendentemente semplice: cuocere l’amianto in un forno a microonde compatto a 1.000 gradi Celsius, quando l’asbesto è „cotto” sarebbe innocuo.”(greenreport.it, 16/02/2012) – Właśnie kiedy we Włoszech dyskutuje się nad historycznym wyrokiem w procesie Eternit (azbest), Ryszard Parosa, przewodniczący Rady Nadzorczej polskiej firmy Aton-Ht, zadeklarował w Euronews: „opracowaliśmy nową technologię do przerobu materiałów zawierających azbest”. Chodzi o metodę zaskakująco prostą: gotować azbest w kuchence mikrofalowej w temp.1000°C, kiedy azbest jest „ugotowany” jest nieszkodliwy”.
Wypadki

“Sono sei le persone coinvolte nell’incidente in via dell’Idroscalo ad Ostia. Una donna romena di 32 anni a bordo di un’automobile Chevrolet ha investito due bambini filippini con la madre e due bambini polacchi con la madre mentre stavano attraversando la strada davanti alla scuola Amendola. Un bambino polacco di sei anni K.R., portato al Grassi in codice rosso, è stato trasferito presso l’ospedale Bambin Gesù/…/”(ilfaroonline.it, 17/02/2012) –  Sześć osób zostało potrąconych w wypadku na via dell’Idroscalo w Ostii. Kobieta narodowości rumuńskiej, lat 32, jadąca samochodem Chevrolet potrąciła dwoje dzieci z matką z Filipin i dwoje polskich dzieci z matką, kiedy przechodzili przez jezdnię pod szkołą Amendola. Jedno z polskich dzieci,  K.R.(lat 6), zostało przewiezione do Grassi na ostry dyżur, potem przeniesione do szpitala Bambin Gesù, /…/
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.