Przegląd prasy tygodniowej

Sport: Polacy  europejskimi mistrzami żagli w Sanremo  


Settimana impegnativa dal punto di vista meteo quella che ha visto disputarsi nelle acque di Sanremo il Campionato Europeo Classe Star.  A conquistare il titolo continentale la coppia polacca formata da Mateusz Kusznierewicz e Dominik Zycki che ha da subito messo in evidenza le proprie doti e chiudendo con 13 punti dopo 5 prove. (
blog.yachtandsail.it, 20/04/2012) 

–          Ciężki tydzień z meteorologicznego punktu widzenia, podczas którego konkurowano na wodach w Sanremo na Europejskich Mistrzostwach klasy Star. Tytuł kontynentu zdobyła polska para Mateusz Kusznierewicz i Dominik Życki, którzy od razu podkreślili swoje walory kończąc 13 punktami po 5 próbach.
Ekonomia: Polski biznes Euro 2012
I campionati europei di calcio saranno per la Polonia un fattore decisivo per la modernizzazione dell’intero sistema-Paese, con particolare rilevanza per il nodo infrastruttura­le. Un’ulteriore ricaduta positiva, collegata all’organizza­zione dell’evento, è la crescita dell’immagine della Polonia come meta turistica per il prossimo quinquennio. Previsto, infatti, l’arrivo di un milione di turisti, che rimarranno al­meno un giorno nelle host-city (Varsavia, Danzica, Bresla­via e Poznan) in occasione delle gare ufficiali. Ciò potrà generare un incremento di entrate nel settore turistico pari a circa 220 milioni di euro. Le maggiori ricadute saranno sul lungo termine, perché gli investimenti per Euro2012 miglioreranno la qualità delle infrastrutture stradali e ri­cettive, incrementando, nel contempo, la quota di turismo diretto verso la Polonia. L’effetto economico complessivo determinato da Euro 2012 sarà del 2,1% sul Pil. La princi­pale fonte di incremento sarà l’accelerazione degli investi­menti delle infrastrutture legate al trasporto (+77%), così come quella dell’occupazione legata all’evento (stimata sui 30 mila addetti). (businesspeople.it, 21/04/2012)
–          Mistrzostwa Europy w piłce nożnej będą dla Polski decydującym czynnikiem w modernizacji całego systemu w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury. Dodatkowym punktem pozytywnym, związanym z organizacją imprezy, będzie wzrost wizerunku Polski jako celu podróży na następne pięciolecie. Faktycznie, przewiduje się napływ miliona turystów, którzy pozostaną conajmniej jeden dzień w miastach goszczących mecze (Warszawa,  Gdańsk, Wrocław i Poznań) z okazji oficjalnych turniei. To zwiększy dochody w sektorze turystycznym o ok. 220 mln euro. Największe korzyści okażą się długoterminowe, ponieważ inwestycje na Euro 2012 poprawią jakość infrastruktury drogowej i zakwaterowania, jednocześnie zwiększając liczbę turystów przyjeżdżających do Polski. Ogólny efekt ekonomiczny w związku z Euro 2012 przyniesie 2,1% PKB. Głównym źródłem wzrostu dochodu będzie  przyspieszenie inwestycji w infrastrukturze transportów (+77%), jak również zatrudnieniu w imprezie (szacuje się ok. 30tys. pracowników).
Kultura: Krzysztof Zanussi gościem na Festiwalu LetterAltura 2012
Da Luis Sepulveda a Margherita Hackda Paolo Rumiz a Pino Cacucci, da MarcoPaolini Krzysztof Zanussi grandi personaggi si incontrano sul Lago Maggiore e sui monti circostanti, per parlare di letteratura di montagna, viaggio e avventura. (discoveryalps.it, 20/04/2012)
–          Od Luisa Sepulvedy po Margheritę Hack, od Paola Rumiza po Pina Cacucci, od Marca Paolini po Krzysztofa Zanussiego, wielkie osobistości spotkają się nad jeziorem Maggiore i na okolicznych wzgórzach aby rozmawiać o literaturze górskiej, podróży i przygodzie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 + = 27