Przegląd prasy tygodniowej

Polska na progu rewolucji energetycznej?
/…/La notizia più importante è il varo di un’alleanza tra la Polonia e il Canada, firmata dai Premier dei due Paesi, Donald Tusk e Stephen Harper, martedì, 15 maggio, per la ricerca e l’estrazione sul territorio polacco di gas shale: categoria di oro blu che, a differenza di quello naturale, è situato in maggiore profondità, e che per il suo sfruttamento richiede attrezzature specifiche oggi possedute solo nel Nord America.
Secondo diversi studi, il sottosuolo della Polonia sarebbe talmente ricco di giacimenti shale da consentire non solo l’autosufficienza energetica di tutta l’Europa, ma anche l’affermazione di Varsavia come uno dei principali esportatori di oro blu nel Mondo. E’ per questa ragione che, durante la recente visita ad Ottawa, Tusk ha affermato come l’Europa si trovi alla vigilia di una possibile rivoluzione energetica. (legnostorto.com, 17/05/2012)
–          Najważniejsza wiadomość to nowa umowa pomiędzy Polską i Kanadą, podpisana przez premierów obu państw, Donalda Tuska i Stephena Harpera, 15 maja, w sprawie poszukiwania i wydobycia na terenie Polski gazu łupkowego: kategorii błękitnego złota, który, w przeciwieństwie do gazu naturalnego, jest umiejscowiony na większych głębokościach, i do jego wykorzystania potrzebny jest specjalny sprzęt, którym dzisiaj dysponuje tylko  Ameryka Północna. Według badań, tereny w Polsce mogą być tak bardzo bogate w złoża gazu łupkowego, że zapewniłyby nie tylko niezależność energetyczną w całej Europie, ale także przyznałyby Warszawie status jednego z głównych eksporterów błękitnego złota na świecie. Z tego względu, podczas ostatniej  wizyty w Ottawie, Tusk potwierdził, że Europa znajduje się na progu możliwej rewolucji energetycznej.
Apel IATA na zmianę polityki lotniczej w Polsce
Iata sollecita governo Polacco per accllerare le politiche a favore dell’aviazione/…/
Controllo del traffico aereo: Quest’anno in Polonia le tasse sui voli interni sono state ridotte dello 0,2% e le tasse dei terminal hanno invece visto una riduzione del 32%. Queste diminuzioni sono principalmente il risultato di un grande riallocamento dei costi dalle tasse aeroportuali a quelle sul volo, assistito da una previsione di traffico significativamente più alta rispetto alla media europea. Come risultato del riallocamento dei costi, i costi di base per i voli in Polonia sono attualmente aumentati fino a tre volte la media europea. (avionews.it, 16/05/2012)
–          IATA (International Air Transport Association – Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych) ponagla rząd polski aby jak najszybciej zaadoptował nową politykę na rzecz lotnictwa./…/
Kontrola ruchu powietrznego: W tym roku w Polsce podatki za loty krajowe zredukowano o 0,2%  a podatki lotniskowe obniżono o 32%. Te redukcje wynikają głównie z realokacji kosztów opłat lotniskowych na podatki przelotów, przy jednoczesnym wzroście ruchu powietrznego większym od średniej europejskiej. W rezultacie realokacji kosztów, koszty podstawowe przelotów w Polsce aktualnie wzrosły trzykrotnie w stosunku do średniej europejskiej.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *