Przegląd prasy tygodniowej

Sport: mecz Polaków i modlitwy kardynała Dziwisza

fot.abruzzo24ore.tv

Il cardinale/…/ ha scritto sul suo blog che non ha potuto vedere la partita a causa dell’assegnazione di una laurea honoris causa al cardinale Tarcisio Bertone, e che comunque ora la Polonia avra bisogno «non solo di forza e coraggio, ma probabilmente anche della divina Provvidenza».

–          Kardynał /…/napisał na swoim blogu, że nie mógł zobaczyć meczu z powoduwręczania tytułu Doctora honoris causa kardynałowi Tarcisio Bertone, i że Polska będzie potrzebowała “nie tylko siły i odwagi , ale prawdopodobnie także Opatrzności Bożej”.

Martedì, infatti, ci sarà la sfida decisiva contro la Russia. Poi, ha confessato di aver gioito apprendendo del vantaggio polacco, e che quando la Grecia si è vista concedere un rigore /…/ «Con tutto il cuore le mie preghiere erano con Tyton e ho provato un grande sollievo quando ha parato il rigore»./…/ –

–          We  wtorek będzie decydujące wyzwanie z Rosją. Później wyznał, że ucieszył się słysząc o przewadze Polski, i że kiedy Grecji przyznano karnego /…/ „z całego serca wszystkie moje modlitwy skupiły się na Tytoniu i poczułem ogromną ulgę kiedy obronił karnego”.

Dziwisz ha anche aggiunto, ripensando all’incontro: «Fortunatamente il Cielo stava appoggiando la nostra squadra, e un pareggio sembra un risultato giusto». (9/06/2012, corriere.it)

–          Dziwisz dodał jeszcze, wspominając mecz: “Na szczęście Niebiosa wspierały nasz zespół, i remis wydaje się być słusznym wynikiem.

Kultura: pamiątkowa płyta Kraszewskiego i wymiana kontaktów w San Remo

Le delegazioni, polacca e sanremese, hanno quindi provveduto allo scoprimento della targa

dedicata allo scrittore polacco Józef Ignacy Kraszewski, in corrispondenza della dimora dove

l’artista soggiornò dal 1885 al 1887, Villa La Pineta, al civico 114 di corso Cavallotti./…/

–          Delegacje Polski i San Remo odsłoniły więc  płytę zadedykowaną polskiemu pisarzowi Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, przy siedzibie, w której przebywał od 1885 do 1887r, Villi La Pineta, na via Cavallotti pod numerem 114.

L’incontro tra il Console e il Vicesindaco è stata, inoltre, occasione per instaurare contatti

e relazioni con la Polonia/…/:«Abbiamo pensato di realizzare insieme, in autunno, un work-shop

con operatori polacchi per creare flussi turistici nel nostro territorio. Vorremmo, inoltre, abbinare questa iniziativa all’organizzazione di‘giornate polacche’/…/ (sanremo.it, 6/07/2012)

–          Spotkanie pomiędzy Konsulem i Wiceburmistrzem była ponadto okazją do nawiązania kontaktów i relacji z Polską/…/:”Pomyśleliśmy, żeby razem z polskimi operatorami  jesienią zrealizować warsztaty aby przyciągnąćnapływ turystów do naszego regionu. Poza tym,

chcielibyśmy dołączyć do tej inicjatywy organizację dni polskich”/…/
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *