Polska po Euro 2012 i media

Na popularnym portalu informacyjnym lettera43 ukazał się artykuł podsumuwujący Polskę po mistrzostwach piłki nożnej. Czytamy w nim min.:

 

– „paese moderno e sviluppato” – kraj nowoczesny i rozwinięty

– „a Varsavia la crisi è lontana” – w Warszawie kryzys jest daleko

– „un clima di entusiasmo e fiducia nel futuro che distingue i polacchi dagli altri europei” – klimat entuzjazmu i wiary w przyszłość, który odróżnia Polaków od innych Europejczyków

– „più alberghi, città d’arte restaurate, una nuova cultura del turismo che valorizza i punti di forza delle diverse regioni” – więcej hoteli, miasta odrestaurowane, nowa kultura turystyki, która waloryzuje silne punkty różnych regionów

„modernizzato il sistema di trasporti” – zmodernizowany system transportu

– „La gestione dell’ordine pubblico è stata nel complesso positiva” – zarządzanie porządku publicznego było ogólnie pozytywne

 

czytaj cały artykuł:

https://www.lettera43.it/economia/macro/polonia-il-brics-dell-europa_4367556442.htm
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.