Rekrutacja do Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej

 Szkoła Liderów serdecznie zaprasza do udziału w Szkole Liderów Polonijnych Europy Zachodniej, realizowanej w ramach V edycji projektu Szkoła Liderów Polonijnych. Termin zgłoszeń upływa 19 maja b.r..

Szkoła Liderów Polonijnych to intensywny program szkoleniowy, którego celem jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania, a także wzmocnienie stopnia identyfikacji narodowej z Polską i polską kulturą. Składać się on będzie z warsztatów dotyczących min. przywództwa, budowania zespołu i debatowania, spotkań z politykami, artystami, przedsiębiorcami i działaczami społecznymi, kursu e-learningowego oraz wizyt studyjnych w różnych miastach Polski.

Szukamy osób aktywnie zaangażowanych w zmienianie otaczającej ich rzeczywistości. Osób, które niezależnie od swojego pochodzenia czy wykonywanego zawodu prowadzą działania budujące pozytywny wizerunek Polski i Polaków za granicą. Osób, które do tych działań potrafią zachęcić innych przyjmując w swojej małej lub dużej społeczności funkcje liderów. Dzięki Szkole Liderów Polonijnych chcemy takie osoby wzmacniać, inspirować i zachęcać do współpracy między sobą, jak i z podobnymi im ludźmi w Polsce.
Szukamy działaczy organizacji polonijnych, związków profesjonalistów, klubów studenckich i nieformalnych zrzeszeń, dziennikarzy, osób aktywnych politycznie, osób działających na rzecz konkretnych grup społecznych (mniejszości narodowe, kobiety, związki wyznaniowe, itp.), a także osób związanych z edukacją, nauką, sportem i kulturą.

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w Szkole, w tym koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, biletów wstępu podczas wizyt studyjnych, oraz, w uzasadnionych przypadkach, zwracają część kosztów podróży. Projekt Szkoła Liderów Polonijnych realizowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2013”.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie https://www.szkola-liderow.pl/slp_europy_zachodniej.php, zapraszamy również na nasz profil na portalu Facebook – https://www.facebook.com/SzkolaLiderowPolonijnych.

ksiega gosci_mala

Stowarzyszenie Szkoła Liderów

Szkoła Liderów Polonijnych

School for Leaders of Polish Community Abroad

ul. Wiejska 12A

00-490 Warszawa

tel. + 48 022 556 82 55
fax:(+48) 022 556 82 51

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *