Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014

Do Redakcji przyszla informacja od pani Barbary Czyżewskiej, Prezesa Stowarzyszenia „Polska Ludoteka Rodzinna”:

25 maja 2014 roku Polacy po raz kolejny będą mogli wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Polska będzie mogła wystawić swoich kandydatów, a Polacy będą mogli zdecydować, kto będzie ich reprezentował.
Wzorem działań profrekwencyjnych wśród Polonii w Irlandii w poprzednich latach, Stowarzyszenie Szkoła Liderów we współpracy ze stowarzyszeniami polonijnymi i instytucjami wspierającymi w Europie zaprasza Was do współpracy przy kampanii „Jesteś u siebie? Zagłosuj! – Włochy”. Naszym celem jest uświadomienie Polakom mieszkającym na stałe lub tymczasowo we Włoszech możliwości
udziału w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego oraz promocja działań prowyborczych na ich terenach. Kampania jest apolityczna, jej celem nie jest absolutnie propagowanie żadnej kandydatury.
Partnerem projektu we Włoszech jest Stowarzyszenie „Polska Ludoteka Rodzinna”, a koordynatorem działań Barbara Czyżewska.

 

plakat_JUSZ_Wlochy
Dla Polaków mieszkających we Włoszech istnieją 2 możliwości udziału w wyborach:
1. Głosowanie na Kandydatów włoskich do PE w okręgach wyborczych w swoich gminach
2. Głosowanie na Kandydatów polskich w okręgach wyborczych utworzonych w Konsulatach RP i Ambasadach RP na terenie państw, w których mieszkają.
Aby móc brać udział w głosowaniu we Włoszech, należy spełniać następujące warunki:
POLACY POSIADAJĄCY OBYWATELSTWO WŁOSKIE mają prawo wybrać czy chcą głosować w wyborach w swoich okręgach wyborczych w gminach na kandydatów włoskich czy na kandydatów polskich w konsulatach. Jeśli jednak zdecydują się głosować na kandydatów polskich (tylko i wyłącznie na
kandydatów z okręgu stołecznego nr 4 m. Warszawy), powinni zarejestrować się w placówkach w Mediolanie lub w Rzymie /wciąż czekamy na ostateczną datę do kiedy będzie można dokonać rejestracji/. Dokładne informacje na https://www.mediolan.msz.gov.pl/pl/root
POLACY BEZ OBYWATELSTWA WŁOSKIEGO mają prawo wyboru, podobnie jak ci z podwójnym obywatelstwem, z tą różnicą, że powinni byli się zarejestrować na listach dodatkowych do dnia 24 lutego 2014 roku w swoim okręgu wyborczym w gminie, w której mieszkają na co dzień. Jeśli się nie zarejestrowali pozostaje im prawo głosowania w okręgu konsularnym, na terenie którego mieszkają.

Jak głosować?
Głosując w okręgach włoskich należy zgłosić się w dniu wyborów z Kartą do Głosowania w swoim okręgu wyborczym i oddać głos na kandydata z listy.
Jeśli chodzi o głosowanie w polskich placówkach dyplomatycznych, należy najpierw zarejestrować się w placówce ze swojego okręgu konsularnego, a w dniu 25 maja 2014 roku zgłosić się osobiście i oddać głos na kandydata z listy warszawskiej lub zagłosować w systemie korespondencyjnym.
Każdy kto ma prawo głosować, może oddać głos TYLKO W JEDNYM WYBRANYM PRZEZ SIEBIE OKRĘGU, albo włoskim albo dyplomatycznym.
Parlament Europejski to o soby, które powinny reprezentować interesy społeczeństwa UE, dlatego jest ważne, by każdy obywatel oddał głos na swojego kandydata, bez względu na to gdzie mieszka.
Polacy są obecni w każdym kraju UE, mają te same prawa i przywileje, jak pozostali Europejczycy, mają prawo decydować o tym, kto będzie u szczytu władzy ustawodawczej UE.
Pomóżmy Polakom być świadomymi Europejczykami i wspólnie realizujmy cele kampanii

Jesteś u siebie? Zagłosuj! – Włochy.
Szczegółowych informacji o projekcie udziela:

Barbara Czyżewska, „Polska Ludoteka Rodzinna”
Kontakt telefoniczny: 377 277 6001
Kontakt e-mail: [email protected]
Oficjalna strona: https://jusz.eu/it-2/
Grupa społecznościowa: https://www.facebook.com/PolacyglosujaweWloszech?fref=ts
Koordynator kampanii w Europie: Aleksandra Minkiewicz /[email protected]




Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *