Wybory Prezydenckie 2015

WYBORY
Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r.

I. GŁOSOWANIE OSOBISTE W LOKALACH WYBORCZYCH

Zamiar głosowania osobistego musi być zgłoszony
nie później niż do 7 maja 2015 r.

Głosowanie będzie się odbywało

w niedzielę 10 maja 2015 r. w godzinach od 07:00 do 21:00

w Mediolanie

w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 228

mieszczącej się w siedzibie Konsulatu RP w Mediolanie
via Monte Rosa 6
20149 Milan

Warunkiem głosowania jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego
oraz wcześniejsze (nie później niż do 7 maja 2015 r.) wpisanie się do spisu wyborców.

 

Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:

1. Nazwisko i imię (imiona)

2. Imię ojca

3. Datę urodzenia

4. Numer ewidencyjny PESEL

5. Adres zamieszkania za granicą

6. Numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego

7. Miejsce i datę wydania paszportu lub dowodu osobistego

8. Adres zameldowania w Polsce

9. Dane kontaktowe (telefon, mail)

Zgłoszenia do spisu wyborców w OKW nr 228 można dokonać internetowo, na stronie:

https://ewybory.msz.gov.pl

oraz ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub

w formie elektronicznej:

e-mail: [email protected]

Konsulat Generalny RP w Mediolanie

via Monte Rosa 6, 20149 Milano

tel: +39 02 48.01.89.78

fax: +39 02.48.02.03.45

Zgłoszenia do spisu wyborców do głosowania osobistego upływa 7 maja 2015 r.

II. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Zamiar glosowania korespondencyjnego musi być zgłoszony
nie później niż do 27 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenia do spisu wyborców w celu glosowania korespondencyjnego
można dokonać internetowo, na stronie:

https://ewybory.msz.gov.pl

oraz ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub

w formie elektronicznej:

Konsulat Generalny RP w Mediolanie

via Monte Rosa 6, 20149 Milano

tel: +39 02 48.01.89.78

fax: +39 02.48.02.03.45

e-mail: [email protected]

 

Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:

1. Nazwisko i imię (imiona)

2. Imię ojca

3. Datę urodzenia

4. Numer ewidencyjny PESEL

5. Adres zamieszkania za granicą

6. Numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego

7. Miejsce i datę wydania paszportu lub dowodu osobistego

8. Adres zameldowania w Polsce

9. Dane kontaktowe (telefon, mail)

10. Dokładny adres pocztowy we Włoszech, na który ma zostać wysłany pakiet

wyborczy.

Odesłanie pakietu wyborczego do Konsulatu w Mediolanie odbywa się na koszt wyborcy.

Więcej informacji na temat wyborów Prezydenta RP można znaleźć na stronie internetowej
Państwowej Komisji Wyborczej: https://www.pkw.gov.pl

 

Ewentualna druga tura wyborów
24 maja 2015 roku

Osoby, które zapisały się do spisu wyborców

przed I turą wyborów
prezydenckich, pozostają w spisie na II turę wyborów.

Osoby niezapisane mogą dopisać się przed II turą wyborów

do 22 maja jeśli chcą zagłosować osobiście,

i do 14 maja jeśli chcą zagłosować korespondencyjnie

Uwaga! Zmiana sposobu głosowania (osobiście / korespondencyjnie)

pomiędzy I i II turą nie jest możliwa.

Uwaga!

  1. Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokonał zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania będzie głosował korespondencyjnie. Konsul prześle mu pakiet wyborczy na ten sam adres, na który przesłał pakiet wyborczy przed pierwszym głosowaniem. Nie ma możliwości zmiany adresu. Wyborca może zrezygnować z głosowania korespondencyjnego. W tym celu powinien wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien złożyć konsulowi, któremu zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego. Złożenie wniosku powinno nastąpić przed wysłaniem przez konsula pakietu wyborczego, lub po tym terminie, jeżeli wyborca zwróci pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym;
  2. Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokonał zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców sporządzanego przez konsula będzie ujęty w tym spisie wyborców również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania. Nie ma możliwości kolejnego wyboru obwodu głosowania. Wyborca, który w ponownym głosowaniu będzie chciał głosować w innym obwodzie głosowania, w tym także w obwodzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, musi wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien złożyć konsulowi, któremu dokonał zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców;
  3. Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. W przypadku utraty zaświadczenia niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wybory Prezydenta RP 2015_1

Wybory Prezydenta RP 2015_2

Wybory Prezydenta RP 2015_3

Wybory Prezydenta RP 2015_4

Wybory Prezydenta RP 2015_5

Zrodlo: Konsulat Generalny RP w Mediolanie
3 thoughts on “Wybory Prezydenckie 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *