Lampedusa – rajski zakątek czeka na turystów, nie ma powodów do obaw

O turystyce na Lampedusie i o problemach jej mieszkańców rozmawiamy z  Lorellą Crespi z Lombardii, która właśnie wróciła z wakacji na wyspie (wersja włoska rozmowy poniżej)

Dlaczego warto pojechać na wakacje na wyspę Lampedusa?

Bo to cudowna wyspa, z kryształowym morzem i plażami z białym piaskiem. Lampedusa, jedno z idealnych miejsc na wakacje, kryje w sobie wiele bogactw i urokliwych zakątków.

lampedusa2

Kiedy wróciłaś z wyspy?

Wróciłam 29 czerwca

Widziałaś dużo turystów? Jakiej narodowości?

Dużo turystów narodowości włoskiej

Jaka jest sytuacja w tym sezonie turystycznym? Nie ma powodu do obaw aby znaleźć się w samym środku obozu dla uchodźców na ulicach?

Absolutnie nie. Nie widać wokół ani łodzi ani uchodźców. Niestety Lampedusa płaci za negatywną reklamę związaną z migrantami, którzy nie mają żadnego wpływu na życie turystów. Uchodźcy nie przypływają łodziami do brzegów wyspy, są przechwytywani na morzu, doprowadzani do obozu, gdzie udzielana im jest pomoc, i w ciągu 24 godzin są przetransportowywani do innych miejscowości.

To przykre, że nie ma kampanii społecznej w tej kwestii aby pomóc ludności, która żyje z turystyki przez cały rok. Trzeba zapomnieć o wszystkich uprzedzeniach, które od lat towarzyszą wyspie.

Z czego żyją mieszkańcy wyspy, tylko z turystyki i rybołówstwa? A jak sobie radzą handlowcy i właściciele restauracji?

Rybołówstwo i turystyka to podstawowe źródła dochodu.Typowe produkty z Lampedusy to tuńczyk, kapary, oregano.

Jakie są ceny? Przyjeżdżając z Lombardii zauważyłaś dużą różnicę?

Ceny ryb są naprawdę bardzo korzystne. Waro wynająć mieszkanie i kupować świeże ryby w porcie.

lampedusa4

Jak reagują mieszkańcy na permanentną sytuację kryzysową? Są według ciebie zdesperowani, rozzłoszczeni, czy raczej pogodzeni z losem?

Handlowcy, kelnerzy, i inne osoby, z którymi rozmawiałam na ten temat są bardzo rozzłoszczeni. Wiem, że często organizują manifestacje. W każdym razie zdałam sobie sprawę, że po „czarnym kryzysie” 2014r. ceny są teraz niższe.

Młodzi ludzie chcieliby opuścić Lampedusę czy wierzą w lepszą przyszłość na wyspie?

Wielu młodych ludzi przeprowadziło się na Sycylię aby tam studiować i szukać pracy.

lampedusa1

Rozmawiając z mieszkańcami zauważyłaś czy za tę sytuację obwiniają polityków włoskich czy europejskich, czy też mają pretensję do imigrantów, a może do mediów?

Oczywiście, obwiniają włoskich polityków szczególnie w odniesieniu do 2011r. kiedy to w przeciągu zaledwie dwóch miesięcy przybyło 6500 migrantów.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała Agnieszka B. Gorzkowska

 lampedusa3

 

(versione italiana)

Perché andare in vacanza a Lampedusa? 

Perché e’ un’isola meravigliosa con mare cristallino e spiagge di sabbia bianca. Lampedusa, uno dei luoghi ideali per le vacanze, custodisce tante ricchezze e mostra altrettanti bellezze.

Quando sei tornata dall’isola? 

Sono rientrata il 29 giugno

Hai trovato molti turisti? Di che nazionalità erano? 

Tanti turisti di nazionalità italiana

Com’è la situazione in questa stagione turistica? Non c’è motivo di aver paura di trovarsi in mezzo ai campi profughi sulle strade?

Assolutamente no. Non vedi nulla. Né barche né profughi in giro.

Purtroppo Lampedusa paga la pubblicità negativa legata ai migranti che non impattano sulla vita dei turisti. Non ci sono sbarchi a riva, i profughi vengono prelevati al largo, accompagnati al campo assistenza e nel giro di 24 ore raggiungono altre destinazioni.

Dispiace che non ci sia una campagna di opinione su questo per aiutare una popolazione che conta sul turismo per vivere tutto l’anno. Occorre lasciare alla spalle  tutti i pregiudizi che da anni accompagnano l’isola…

Di cosa vivono gli abitanti dell’isola, solo di turismo e pesca? E come se la cavano i commercianti, ristoratori?

Pesca  e turismo sono fonti principali. I prodotti tipici lampedusani sono il tonno, i capperi, l’origano.

Come sono i prezzi? Venendo dalla Lombardia hai notato tanta differenza?

I prezzi  del pesce sono davvero ottimi. È consigliabile affittare una casa e acquistare  il pesce fresco al porto.

Come reagiscono gli abitanti a questa situazione di crisi ormai permanente? Li hai trovati esasperati, arrabbiati o piuttosto rassegnati?

I commercianti, i camerieri,alcune persone del posto con i quali ho potuto trattare l’argomento sono arrabbiatissimi. So che spesso fanno manifestazioni. E comunque mi sono resa conto che dopo un 2014 di crisi nera, quest’anno i prezzi sono ribassati.

I giovani vorrebbero abbandonare Lampedusa, oppure hanno fiducia nel futuro?

Parecchi giovani si sono trasferiti in Sicilia a studiare e a cercare un lavoro

Parlando con la gente del posto hai notato se per questa situazione  incolpano i politici italiani o quelli europei o se la prendono con gli immigrati, o magari con i media?

Certamente, la colpa la danno ai politici italiani specie quando nel 2011 sbarcarono 6.500 migranti in appena due mesi.
One thought on “Lampedusa – rajski zakątek czeka na turystów, nie ma powodów do obaw

  1. Adam

    Autorkę tego tekstu zapraszam na Lampeduze w 2017 roku. Byłem tam i to co tam się dzieje obecnie to jakis koszmar. Pełno uchodźców

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

38 + = 41