Edyta Stein – kontrowersyjna święta

Mojej przyjaciółce Gosi Linowskiej. Zło dobrem zwyciężaj.

12 października mija 124 rocznica urodzin błogosławionej Edyty Stein – karmelitanki bosej – siostry Teresy Benedykty od Krzyża. Beatyfikowana przez Jana Pawła II, stała się symbolem pojednania pomiędzy Zydami i katolikami, narodem niemieckim i żydowskim.

Katolicka Zydówka i siostra zakonna, świadomie złożyła ofiarę ze swego życia. Zginęła, ponieważ była Zydówką, mimo wcześniejszego nawrócenia na katolicyzm.

Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu, jako jedenaste dziecko głęboko wierzących Zydów.

Chociaż w domu gorliwie przestrzegano praw religii, w wieku 20 lat Edyta Stein uważała się za ateistkę. W 1911 r z doskonale zdanym egzaminem dojrzałości, podjęła studia filozoficzne we Wrocławiu. Dwa lata później wyjechała do Getyngi, aby tam studiować fenomenologię.

Obdarzona wielką inteligencją nie chciała przyjmować niczego, jeśli nie zbadała tego gruntownie sama, „Szukanie prawdy było moją jedyną modlitwą“, pisała później.

Zafascynowana wykładami prof. Husserla, przystąpiła do pisania doktoratu. Podczas I wojny św.została pielęgniarką w szpitalu dla zakaźnie chorych. Skrajnie wyczerpaną zwolniono ze służby sanitarnej i odesłano do domu. W 1915 r złożyła egzaminy państwowe z propedeutyki filozofii, historii i języka niemieckiego. Wkrótce zostaje asystentką prof. Husserla we Fryburgu, pod jego wpływem uczy się patrzenia na wszystko bez uprzedzeń.

Nawrócenie Edyty Stein nastąpiło dzięki zetknięciu się z mistyczką, doktorem kościoła św. Teresy z Avila. Poprosiła o chrzest i otrzymała imię Teresa. Nie oznaczało to dla niej zerwania więzów z narodem żydowskim. Uważała, że właśnie teraz poczuła się znów Zydówką, należała do Chrystusa nie tylko duchowo, ale też przez więzy krwi.

Wykładała nadal w liceum i seminarium nauczycielskim, starała się łączyć pracę z nauką i wiarą i tak przekazywać słuchaczom. W tym czasie złożyła trzy śluby prywatne i właściwie żyła już jak zakonnica. W Monasterze wykładała tylko dwa miesiące, ponieważ władzę przejęli narodowi socjaliści. 14 października 1933 r wstąpiła do Karmelu i otrzymała habit karmelitański.

Gorąco pragnęła brać udział w cierpieniu Chrystusa i „otrzymać imię zakonne od Krzyża“. Po nowicjacie złożyła śluby i przyjęła imię Benedykta od Krzyża, podjęła pracę nad dziełem teologicznym „Wiedza krzyża“, które pozostało niedokończone.

W tym czasie narodowy socjalizm objął swoim zasięgiem całe Niemcy. Siostra Benedykta zdając sobie sprawę, że może stanowić zagrożenie dla klasztoru, przeniosła się do Echt w Holandii.

W 1942 r podczas masowego aresztowania holenderskich Zydów, nie został pominięty klasztor karmelitanek w Echt. 2 sierpnia z siostrą Różą zostały aresztowane i wywiezione do obozu koncentrycyjnego w Oświęcimiu. Edyta Stein zginęła w komorze gazowej. Przed śmiercią powiedziała:

„Cokolwiek nastąpi, jestem na wszystko przygotowana. Jezus jest z nami także tutaj“.

Edyta Stein – doktor filozofii, konwertytka z judaizmu, znakomity pedagog, autorka wielu prac filozoficznych, odkryła przed współczesnymi kobietami zupełnie nowe przestrzenie działania.

W swoim krótkim życiu wiele czasu poświęciła powołaniu kobiety – geniuszu bycia kobietą.

Pokazuje kobietę w pełnym blasku i formie, to ona dźwiga wartości, które są dla człowieczeństwa fundamentalne, bo są związane z miłością, zwłaszcza z miłością macierzyńską. Wskazuje takie ideały, które będą ją twórczo rozwijać, jednocześnie chroniąc przed degeneracją kobiecości.

11 października 1998 r Jan Paweł II kanonizował Edytę Stein, nadał jej imię św. Teresy Benedykty od Krzyża i ogłosił Patronką Europy.

„Jej własne koleje życiowe i jej własna droga życiowa są jak najgłębiej związane z losem narodu żydowskiego. Za swoim narodem poszła na zagładę“, napisał Ojciec Swięty Jan Paweł II.

Zwrócił uwagę, że Edyta Stein stała się świętą i patronką Europy nie dlatego, że przeszła z judaizmu na katolicyzm, lecz dlatego że potrafiła w swojej osobie zjednoczyć te dwie religie.

Problem jej ofiary wciąż wywołuje wiele kontrowersji, głównie ze środowisk żydowskich, które uważają, że zdradziła swój naród przez przyjęcie katolicyzmu.

Czyżby prawdą było, że Zydówka nie może być katoliczką, że nawrócenie jest pogwałceniem żydowskiej tożsamości? To delikatna kwestia, przecież wielu Zydów nawróciło się na chrześcijaństwo, w którym widzą kulminację, a nie zaprzeczenie żydowskiego pochodzenia.

Edyta Stein czczona jest jako orędowniczka odważnych w prawdzie, nauczycielka mądrej miłości, obrończyni pokornych i prześladowanych. Ojciec Swięty wskazywał ją jako nauczycielkę szacunku, tolerancji oraz wzajemnego rozumienia, niezależnie od różnic etnicznych, kulturowych i religijnych. Jest trudną świętą, niepasującą do kultu religijnego, nie ma też spektakularnych uzdrowień na swim koncie. Wyraźnie mówi, że modlącemu nie są potrzebne wizerunki, aby zjednoczyć się z Bogiem. Edyta Stein poszła pod prąd zewnętrznym i płytkim praktykom religijnym.

„Niech Bądzie dla nas przykładem w naszej służbie wolności i w naszym poszukiwaniu prawdy“, Jan Paweł II

„Bóg czyni wszystko we właściwym czasie“ – Edyta Stein.

W 2013 r InPlay Cocieta Cooperativa Sociale z Włoch zarządzana przez Nicola Di Masi oraz Comune di Putigano wspólnie z Towarzytwem im. Edyty Stein opracowali projekt uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym. Zajęcia odbywały się w Putigano i we Wrocławiu.

Dla portalu Polacy we Włoszech napisała korespondentka z Niemiec, Alina Bala. 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *